Recht spreken

Wanneer ik aan recht denk, denk ik aan Vrouwe Justitia, het symbool voor alle rechtspraak. Ik weet niet waarom maar dat is een van de eerste dingen waar ik aan denk wanneer het woord recht naar boven komt. Naast krom natuurlijk, maar dat is alleen in de meest humoristische gevallen zo.

RechtHet rechtssysteem in Nederland verschilt als dag en nacht met het systeem in Amerika iets wat een grappig gegeven is naar mijn inzien omdat er met de twee systemen hetzelfde bereikt moet worden: rechtspraak. Nu kan niet alles over de gehele wereld op een en dezelfde manier gebeuren maar met rechtspraak zijn er nog maar een aantal rechtssystemen waarvan Nederland het Continentaal recht hanteert net als het merendeel van Europa een groot deel van Afrika, Azië en Zuid Amerika. In Amerika wordt er gewerkt met Common law, dezelfde vorm die gebruikt wordt in Groot Brittannië en Ierland, Australië, India en omliggende landen en delen van Afrika. Daarnaast wordt er in het midden Oosten voornamelijk gebruik gemaakt van Islamitisch recht tezamen met ook weer delen van Afrika. Er zijn nog een aantal gebieden waar een combinatie van continentaal recht en common law gebruikt wordt of gebruik gemaakt wordt van het gewoonterecht.

In de landen waar gebruik gemaakt wordt van Continentaal recht is het rechtssysteem gebaseerd op de wetsboeken met regels. Deze dienen gebruikt te worden om een oplossing te vinden en om tot een uitspraak te kunnen komen in de rechtszaak die voorgelegd is. Waar de common law gebaseerd is op een  geheel van rechtelijke uitspraken waarbij de rechters zelf uit het geheel abstracte regels moeten halen en deze dan vervolgens toepassen op de rechtszaak. In alle gevallen van rechtspraak is het de bedoeling dat de rechter tot een oordeel, vonnis komt over de rechtszaak, wat rechtsspraak genoemd wordt. De rechter spreekt recht en legt de betrokken partijen een bindende uitspraak voor, het vonnis is geveld.